“Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.Gandhi

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II